Epson Cashback

ZMLUVNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE CASHBACK 2020
Propagačná akcia
1. Kúpte si novú tlačiareň zo zoznamu uvedeného v tabuľke nižšie („vybrané produkty“) od 01. 9. 2020 do 31. 12. 2020 („obdobie akcie”) a požiadajte o vrátenie sumy až do výšky 155 €.

2. Propagačná akcia sa vzťahuje na vybrané produkty zakúpené počas obdobia akcie priamo od spoločnosti Epson alebo od autorizovaného predajcu Epson.
3. Táto propagačná akcia platí pre osoby od 16 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a maximálne pre dve (2) žiadosti na domácnosť. Za vybraný produkt možno žiadať len 1 vrátenie sumy.
4. Propagačná akcia platí len pre koncových zákazníkov. Žiadosti v rámci vybraných produktov, ktoré budú následne predané tretej strane, nespĺňajú podmienky propagačnej akcie. Predajcovia nemôžu odosielať žiadosti v mene svojich zákazníkov.
ZMLUVNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE CASHBACK 2020
5. Propagačná akcia nie je dostupná pre zamestnancov spoločnosti Epson, zástupcov, distribútorov, predajcov, maloobchodných zamestnancov zúčastnených skladov ani kohokoľvek spojeného s touto propagačnou akciou.
6. Propagačná akcia sa nevzťahuje na žiadny použitý, renovovaný ani opravený tovar.
7. Žiadosť o vrátenie sumy musí byť podaná do 30 kalendárnych dní od dátumu nákupu. Dátum ukončenia podávania žiadostí je 30. 01. 2021.